İSGB ve OSGB Malzeme Listesi

REVİR MALZEME LİSTESİ

Revir, AVM, okul, askeri bölge ve iş merkezleri gibi yerlerde hastalara temel tıbbi müdahalelerin yapılabileceği ve hastaların gözetim altında tutulabileceği, içinde bazı tıbbi cihazların ve ilk yardım malzemelerinin bulunduğu odalardır. İnsanların toplu olarak bulunduğu bazı yerlerde kanunen zorunlu hale getirilmiştir. Bunlar AVM’ler, okullar, belirli büyüklükteki iş yerlerinde oluşturulan iş yeri sağlık ve güvenlik birimleri (İSGB) veya ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB) şeklinde listelenebilir.

TEKLİF ALMAK İÇİN

İlk yardım işlemlerinin ve temel tıbbi müdahalelerin yapılması çoğu zaman daha büyük sağlık problemlerinin oluşmasının önüne geçmektedir. Yaralanan ya da hastalanan kişiye, ambulans gelene kadar veya bir sağlık kuruluşuna götürülene kadar tıbbi ürünlerle doğru müdahalelerin yapılması gerekir.
 Revirde bulundurulan bu malzemeler ile ihtiyaç olan ilk yardım daha kolay sağlanabilir. Revir ayrıca hastanın dinlenebilmesini ve gözetim altında tutulabilmesini de sağlamaktadır.

           Revir için gerekli olan alet, ekipman ve eşya listesi  kanunen bulundurulması gereken asgari malzemeler aşağıdaki gibidir.

REVİR MALZEMELERİ

 • İlaç dolabı (çift kapılı ve camlı)
 • Diagnostik set (otoskop ve oftalmoskop setleri)
 • Mobil aspiratör cihazı
 • Dikiş seti (küçük cerrahi set) (cutdown)
 • Tansiyon aleti
 • Stetoskop
 • Tekli negatoskop
 • 10 litre oksijen tüpü
 • Oksijen tüpü manometresi
 • Oksijen maskesi veya kanülü
 • Muayene masası
 • Portatif katlanır sedye
 • Paravan
 • Eskabo
 • Boy ölçer özellikli dijital baskül
 • Refleks çekici
 • Pansuman arabası
 • Kapaklı küvet
 • Acil çantası (dolu)
 • Magil forsepsi
 • Işık kaynağı
 • Laringoskop
 • Makas (cerrahi ve pansuman amaçlı)
 • Dijital derece
 • Otomatik turnike
 • Yanık seti
 • Resusitatör (ambu)
 • Ekstremite atelleri
 • Boyunluklar
 • Tıbbi atık kovası
 • Tekerlekli sandalye
 • Yanık battaniyesi
 • Otomatik eksternal defibrilatör
 • Doktor masası
 • Doktor koltuğu
 • Bekleme koltuğu
 • Şeker ölçüm cihazı (glikometre) ve stripleri
 • EKG cihazı
 • Cerrahi alet dezenfektanı
 • Muayene eldiveni
 • Abeslang (dil basacağı)

 

İSGB ve OSGB MALZEMELERİ

a) Steteskop,
b) Tansiyon aleti,
c) Otoskop,
ç) Oftalmoskop,
d) Termometre,
e) Işık kaynağı,
f) Küçük cerrahi seti,
g) Paravan veya perde,
ğ) Muayene masası,
h) Refleks çekici,
ı) Tartı aleti,
i) Boy ölçer,
j) Pansuman seti,
k) Dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri,
l) Keskin atık kabı,
m) Manometreli taşınabilir oksijen tüpü,
n) Seyyar lamba,
o) Buzdolabı,
ö) İlaç ve malzeme dolabı,
p) EKG cihazı,
r) Negatoskop,
s) Tekerlekli sandalye,

YÖNETMELİK

 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte bulundurulması zorunlu tutulan temel acil ilaçlar, aşılar ve antiserumlar.

Birden fazla iş yeri hekiminin bir arada çalıştığı birimlerde, yukarıdaki tıbbi cihaz ve malzemelerden (a)’dan (h) bendine kadar (h bendi dahil) olanlar her iş yeri hekimi için ayrı ayrı bulundurulur.

TEKLİF ALIN

Hızlı sipariş ve teslimat